Na wstępie

Teatr lalek jest moją profesją i pasją. Od lat towarzyszę mu jako widz, krytyk, historyk, pedagog, przedstawiciel Polski w strukturach międzynarodowych, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN i redaktor „Pamiętnika Teatralnego”, także szef najpierw białostockiej Akademii Teatralnej (1999-2005), potem Białostockiego Teatru Lalek (2005-2012) i Teatru Animacji w Poznaniu (2014-2017).

Dziś pochłaniają mnie dwie aktywności: naukowo-dydaktyczna w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (kierunek Wiedza o Teatrze i kierunek Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) oraz szeroka działalność konsultacyjna i ekspercka w zakresie teatru lalek. Wykładam, prowadzę badania historyczne, piszę, dokumentuję, uprawiam krytykę teatralną, redaguję, wydaję, konsultuję, doradzam w sprawach związanych z lalkarstwem w Polsce i na świecie. Bywam na licznych sympozjach i festiwalach teatralnych (byłem członkiem / przewodniczącym jury na niemal 100 festiwalach). Wygłosiłem na rozmaitych konferencjach, otwartych spotkaniach z publicznością, warsztatach i wykładach dla studentów wielu uczelni teatralnych w kilkudziesięciu krajach świata ponad 250 referatów / wykładów na temat światowego lalkarstwa, uczestniczyłem (jako juror, gość, obserwator, uczestnik) w ponad 430 festiwalach teatralnych na wszystkich kontynentach, brałem udział w 570 audycjach radiowych i telewizyjnych w różnych krajach, w swoim dorobku mam niemal 700 publikacji (książek i tomów edytorskich, prac naukowych, esejów, recenzji, rozmaitych artykułów) opublikowanych w różnych językach.

 

Zapraszam do współpracy.