Nagrody

2022
– Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

2021
– Dyplom z okazji 60-lecia Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA z podziękowaniem za wieloletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia

2021
– Nominacja do nagrody Międzynarodowego Instytutu Lalkarskiego w Charleville-Mezieres (Francja) Prix IIM 2021 de la Transmission

2020
– Nagroda ZASP – „GUSTAW”, „w dowód szacunku i uznania dla nieocenionej pracy na rzecz środowiska lalkarskiego i promocji polskiej sztuki w świecie”

2019
– godność Honorowego Członka Polskiego Ośrodka Lalkarskiego UNIMA przyznana przez Walne Zgromadzenie POLUNIMA

2019
– plakietka na 100-lecie ZASP od Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP „historykowi teatru znakomicie łączącemu profesję z pasją w dowód najwyższego uznania za bezcenną pracę na rzecz środowiska lalkarskiego”

2017
– dyplom w ramach międzynarodowego festiwalu „Чаепитие в Мытищах” przyznany decyzją członka Rady UNIMA z ramienia Rosji, prezydenta Rosyjskiego Stowarzyszenia „Театр кукол- XXI век”, Stanisława Żelezkina „За выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие мирового театра кукол”

2017
– Nominacja do nagrody Międzynarodowego Instytutu Lalkarskiego w Charleville-Mezieres (Francja) Prix IIM 2017 de la Transmission

2017
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury”

2014-2017
– doroczne nagrody Prezydenta m. Poznania

2013
– nagroda Polskiego Ośrodka ASSITEJ dla krytyka teatru dla dzieci i młodzieży za rok 2012: “za wielki dorobek naukowo-recenzencki, poświęcony głównie teatrowi lalek, lecz punktujący w nim wagę teatralnych działań na rzecz teatru dla dzieci i młodzieży i wykazujący wielkie znawstwo tej dziedziny sztuki”

2013
– Laureate of the Special Award of the Festival Organizatinal Committee „for Contribution to the World Puppet Theatre Development” / Laureat specjalnogo priza orgkomiteta III Mejdynarodnogo Festivala Teatrov Kukol “V gostiach u Arlekina” “za vklad v razvitie mirovogo teatra kukol” – Omsk (Rosja), III International Festival of Puppet Theatres Visiting ‘Arlekin’

2013
– nagroda Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych wydaną w roku 2012 – Marek Waszkiel, Dzieje teatru lalek w Polsce 1944-2000 Warszawa: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

2013
– nominacja przez członków Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych książki Marka Waszkiela Dzieje teatru lalek w Polsce, 1944-2000 do miana najlepszej publikacji książkowej w roku 2012 z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych

2012
– nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku – statuetka „za inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych o uznanej renomie, tworzących istotną wartość intelektualną województwa podlaskiego

2012
– nagroda Prezydenta m. Białegostoku „za promocję Teatru poprzez prezentację spektakli na scenach krajowych i zagranicznych, w tym za projekt BTL: Jeden teatr – wiele oblicz zrealizowany w ramach programu Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, w czterech europejskich stolicach” w roku 2011

2012
– Złote Klucze 2011, nagroda „Kuriera Porannego” (Białystok) w kategorii Sztuka „za stworzenie teatru na światowym poziomie, miłość do widza i sprawność menadżera”

2011
– nominacja do nagrody „Zlote Klucze” gazety „Kurier Poranny” w Białymstoku („ambasadorzy regionu” w 2011) w kategorii „Sztuka”

2011
– Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w  związku z uroczystym podsumowaniem 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury”

2011
– Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”

2011
– nagroda Prezydenta m. Białegostoku „za promocję Teatru poprzez prezentację spektakli na scenach krajowych i zagranicznych oraz działalność edukacyjną w siedzibie instytucji”

2011
– medal POLUNIMA 1961-2011

2011
– nagroda Sekcji Krytyki Teatralnej polskiego ITI za „promowanie kultury polskiej przez BTL pod kierunkiem Marka Waszkiela”

2010
– nagroda Prezydenta m. Białegostoku „za prezentację spektakli Teatru na  scenach krajowych i zagranicznych, działalność wystawienniczą, wydawniczą i edukacyjną w siedzibie instytucji oraz wyniki finansowe w 2009 roku”

2010
– Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis

2010
– „Dipłom poczetnogo mastera gildii wertepszczikow: Marek Waszkiel”, Moskwa 2010

2009
– nagroda Prezydenta m. Białegostoku „za prezentację spektakli Teatru na  scenach krajowych i zagranicznych, działalność wystawienniczą i edukacyjną w siedzibie instytucji oraz wyniki finansowe w 2008 roku”

2009
– nominacja do nagrody „Zlote Klucze” gazety „Kurier Poranny” w Białymstoku („najwybitniejsze osoby Podlasia”) w kategorii „Sukces Roku”

2008
– nagroda Prezydenta m. Białegostoku „za prezentację spektakli Teatru na  scenach krajowych i zagranicznych oraz rozpoczęcie działalności wystawienniczej” za rok 2007

2008
– uhonorowany przez Gubernatora Kurganskiej Oblasti srebrnym medalem wydanym z okazji 65-lecia utworzenia Kurgańskiej Obłasti, Kurgan, Rosja

2007
– Sirena d’Oro a Marek Waszkiel – Arrivano dal mare! XXXII Edizione 2007 – za zasługi dla światowego lalkarstwa

2005
– nagroda indywidualna Ministra Kultury „za wybitne osiągnięcia w działalności twórczej i dydaktycznej”

2003
– nominacja do nagrody „Złote Klucze” gazety „Kurier Poranny” w Białymstoku za osiągnięcia w kulturze Podlasia w roku 2002

2002
– Złoty Krzyż Zasługi

2002
– Medal Jana Klemensa Branickiego od Prezydenta m. Białystok, Ryszarda Tura, „za współpracę i wysiłek organizacyjny w przygotowaniu Dni Białegostoku oraz I Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich”

2002
– Brązowy medal Instytutu Sztuki z okazji 50-lecia „Pamiętnika Teatralnego”

2000
– Nagroda Dyrektora IS PAN za książkę The Worldwide Art Of Puppetry / L’art Mondial de la marionnette. UNIMA 2000 i działalność międzynarodową

1990
– Nagroda Polskiej Akademii Nauk za „udział w pracy Pamiętnik Teatralny”