Działalność

mw Piotr WręgaPozostając w kręgu światowego lalkarstwa koncentruję się na badaniach historycznych, uprawianiu krytyki teatralnej, dokumentowaniu rozmaitych wydarzeń stanowiących o minionym i obecnym życiu teatru lalek, czasem na publicystyce. Najobszerniejszą aktywnością, która mnie pochłania są publikacje. Poniżej zamieszczam ich spis, wyróżniający książki, artykuły, recenzje, rozmaite noty oraz wywiady i przekłady. Wiele czasu poświęciłem pracom edytorskim, również związanym ze sztuką teatru lalek. Inną ważną częścią mojej działalności są wykłady, rzadziej udział w rozmaitych mw 2014konferencjach naukowych. No i działania organizatorskie, tu tylko najważniejsze, wyszczególnione w rubryce eventy. Niekiedy byłem nagradzany lub odznaczany, co pozwoliłem sobie odnotować oddzielnie. Nie odnotowuję moich pasji teatralnych, spektakli, które powstawały podczas kierowania rozmaitymi instytucjami, zwłaszcza BTL-em i Teatrem Animacji, bo to efekt działań głównie zespołów artystycznych, bezpośrednio zaangażowanych w prace twórcze.