Curriculum Vitae

2022
– tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce;

2021
– visiting professor w Lithuanian Academy of Music and Theatre w Wilnie (Litwa);

2020-…
– członek redakčni okruhu czeskiego czasopisma „Loutkář”;

2020
– kurator 40. małych Warszawskich Spotkań Teatralnych (edycja odwołana);

2018-…
– członek kolegium redakcyjnego czasopism naukowych Charkowskiego Państwowego Uniwersytetu Sztuk im. I. P. Kotljarevskiego (Ukraina): „Аспекти історичного музикознавства” і „Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти”;

2018
– kurator 38. małych Warszawskich Spotkań Teatralnych;

2017-…
– niezależny konsultant w zakresie sztuki lalkarskiej;

2017
– członek Advisory Board czasopisma State University of Santa Catarina (UDESC) and Sociedade Cultura Artística of Jaraguá do Sul (SCAR) (Brazylia) „Móin Móin”;

2016-2020
– artistic consultant in Amber Theatre w Shenzhen (Chiny);

2016-2017
– visiting professor w Lithuanian Academy of Music and Theatre w Wilnie (Litwa);

2016-… 
– wykładowca na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

2015-2017
– visiting professor w Latvian Academy of Culture w Rydze (Łotwa);

2014-2017
– dyrektor Teatru Animacji w Poznaniu;

2014
– kurator 34. małych Warszawskich Spotkań Teatralnych;

2014-… 
– członek International Advisory Board czasopisma „Lutka”. A Journal on Puppetry Arts and Theatre of Animated Forms (Słowenia);

2013
– kurator 33. małych Warszawskich Spotkań Teatralnych;

2013
– habilitacja w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie;

2012-2014
– niezależny konsultant w zakresie sztuki lalkarskiej;

2012-…
– członek The UNIMA Professional Training Commission;

2005-2012
– dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek;

2000-2008
– członek Rady Artystycznej Teatru Animacji w Poznaniu;

1999-2008
– członek Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

1999-2005
– prorektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku;

1996-2012
– członek Komitetu Wykonawczego UNIMA International, prezydent Komisji Komunikacji i Publikacji UNIMA (1996-2000), prezydent Komisji Kształcenia UNIMA (2000-2004 i 2008-2012);

1995-1999
– przewodniczący POLUNIMA;

1994-2009
– członek Rady Muzealnej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi;

1993-1998
– członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie;

1992-1996
– konsultant programowy Teatru Lalek Arlekin w Łodzi;

1992-1994
– konsultant ds. teatru lalek w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie;

1990-1992
– główny specjalista ds. teatru lalek w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie;

1989
– doktorat w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie;

1984-2003 i 2007-2011
– członek Zarządu POLUNIMA;

1982-…
– członek kolegium redakcyjnego czasopisma POLUNIMA „Teatr Lalek”;

1977-…
– wykładowca na Wydziale Lalkarskim (Sztuki Lalkarskiej) w Białymstoku Akademii Teatralnej (Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej) im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

1977-2005
– pracownik naukowy Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: redaktor ”Pamiętnika Teatralnego” (1977-1994); adiunkt w Pracowni Teatru (1995-1997); kierownik ”Słownika biograficznego teatru polskiego” (1997-2000); adiunkt w Pracowni Teatru (2000-2005);

1976-2016
– członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla aktorów-lalkarzy (od 1995 – komisji ZASP);

1976-1977
– asystent reżysera w Białostockim Teatrze Lalek;

1973-1976
– studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej, kierunek – filologia polska, specjalizacja – upowszechnianie kultury.