Prace edytorskie

 

79. OBLICZA MASKI 1999-2017. Koncepcja i redakcja Marek Waszkiel, współpr. red. Joanna Glazar, oprac. graf. Dobrosława Rurańska, Teatr Maska w Rzeszowie, Rzeszów 2017;

78. TEATR ANIMACJI 2014-2017. KIERUNEK: ŚWIAT. Wybór, opracowanie, redakcja Katarzyna Grajewska, Teatr Animacji, Poznań 2017, ss. 192;

77. KILIAN. Fascynacje / Fascinations, red. Aleksandra Rembowska, Teatr Lalka, Warszawa 2015, członek komitetu redakcyjnego/editorial committee;

76. TEATR ANIMACJI – 70 LAT. LALKI W POZNANIU. Koncepcja i redakcja Marek Waszkiel, współpraca Katarzyna Grajewska, oprac. graf. i przygotowanie do druku Mirosław Pawłowski, Teatr Animacji, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2015, ss. 134;

75. BAJ WŚRÓD DZIECI. 85 lat najstarszego teatru lalek w Polsce. Koncepcja i redakcja Marek Waszkiel przy współpracy Aldony Kaszuby, Teatr Baj, Warszawa 2014, ss. 272;

74. THEATREALSKI, ŚWISTKI TEATRALNE WSZYSTKIE… I WIĘCEJ. Jerzemu Timoszewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Dorota Buchwald, Paweł Płoski, Marek Waszkiel, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 9 września 2013;

73. Ryszard Doliński, Moje role. [Wybór i red. Marek Waszkiel], w: NASZ BTL. Koncepcja, opracowanie i redakcja Marek Waszkiel, oprac. graf. Andrzej Dworakowski, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2013, ss. 159-169;

72. NASZ BTL. Koncepcja, opracowanie i redakcja Marek Waszkiel, oprac. graf. Andrzej Dworakowski, Białostocki Teatr Lalek, Białystok 2013, ss. 224;

71. LALKANIELALKA 6/PUPPET-NO-PUPPET 6. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich / The International Festival of Puppetry Schools, Białystok 2012. Tekst i red./ Text author and editor Marek Waszkiel, oprac. graf., rysunki / graphic design, drawings Andrzej Dworakowski, ATB, Białystok 2012, ss. 80 nlb.;

70. BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK 2011. Red. /editor Marek Waszkiel, oprac. graf./ design Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2011, ss. 32;

69. JURKOWSKI. Tekst i wybór dzieł Izabella Mazur-Tymburska, koncepcja i opracowanie graf. Andrzej Dworakowski, edytor (i wstęp) Marek Waszkiel, BTL, Białystok 2011, ss. 160;

68. Marta Guśniowska, MISIACZEK, projekt graficzny Andrzej Dworakowski, wykorzystano proj. scenograficzne Gintare Vaivadaite (Litwa), edytor Marek Waszkiel, koncepcja serii Martyna Stepan-Dworakowska, BTL, prem. 25 IX 2011, Białystok;

67. POLSKO-NORWESKIE LALKI 2010 / POLISH-NORWEGIAN PUPPETS 2010; program projektu polsko-norweskiego, red. Marek Waszkiel, proj. plastyczny Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2010;

66. Jan Ośnica, „ZŁOTY KLUCZ” I INNE SZTUKI DLA TEATRU LALEK. Edytor Marek Waszkiel, redakcja i wstęp Halina Waszkiel, proj. graf. i ilustracje Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2010;

65. Marta Guśniowska, PAN BRZUCHATEK, koncepcja wydawnictwa Martyna Stepan-Dworakowska, projekt graficzny Andrzej Dworakowski, edytor: Marek Waszkiel, BTL, prem. 4 IX 2010, Białystok;

64. LALKA-NIE-LALKA 5/PUPPET-NO-PUPPET 5. Miedzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich/The International Festival of Puppetry Schools, Białystok 2010. Tekst i red./ Text author and editor M. Waszkiel, Białystok 2010, ss. 80 nlb.;

63. BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK 2009. Red. /editor Marek Waszkiel, oprac. graf./ design Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2010, ss. 32;

62. WIESŁAW JURKOWSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Agnieszka Michałowska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 34, POLUNIMA, BTL, Białystok 2009;

61. Jan Wilkowski, MIŚ TYMOTEUSZ. SZEŚĆ SZTUK DLA TEATRU LALEK. Proj. graf. Andrzej Dworakowski, edytor Marek Waszkiel, redakcja i noty Halina Waszkiel, BTL, Białystok 2009;

60. BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK 2008. Tekst i red. Marek Waszkiel, oprac. graf. Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2008, ss. 32;

59. LALKA-NIE-LALKA 4/PUPPET-NO-PUPPET 4. Miedzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich/The International Festival of Puppetry Schools, Białystok 2008. Tekst i red./ Text and editing Marek Waszkiel, Białystok 2008, ss. 80 nlb.;

58. BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK, wydawnictwo-skrzynka, pod red. Marka Waszkiela, oprac. graficzne Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2008;

57. Marta Guśniowska, BAŚNIE (SZTUKI DLA TEATRU LALEK). Red. Marek Waszkiel, proj. graficzny Andrzej Dworakowski, Oficyna Wydawnicza „Między niebem a ziemią” na zlecenie BTL, Białystok 2008;

56. BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK. Tekst i red. Marek Waszkiel, oprac. graf. Andrzej Dworakowski, BTL, Białystok 2007, ss. 36;

55. Henryk Jurkowski, MOJE POKOLENIE. Twórcy polskiego teatru lalek drugiej połowy XX wieku, red. i indeks Halina i Marek Waszkielowie, POLUNIMA, Łódź 2006, ss. 328;

54. LALKA-NIE-LALKA 3/PUPPET-NO-PUPPET 3. Miedzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich/The International Festival of Puppetry Schools, Białystok 2006. Tekst i red./ Text and editing Marek Waszkiel, Białystok 2006, ss. 52 nlb.;

53. Anna Ivanova i Marek Waszkiel, INTERNATIONAL DIRECTORY OF PUPPET THEATRE SCHOOLS [zeszyt próbny], Turku Art Academy, Turku (Finland), ss. 40;

52. MIEDZYNARODOWY FESTIWAL SZKÓŁ LALKARSKICH/INTERNATIONAL FESTIVAL OF PUPPETRY SCHOOLS, Białystok 2004. Oprac. i red. Marek Waszkiel, Białystok 2004, ss. 104;

51. ANDRZEJ DZIEDZIULDOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Małgorzata Aliszewska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 33, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2004, ss. 96;

50. MONIKA SNARSKA-KĘCKA DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Joanna Rogacka. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 32, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2002;

49. ANNA PROSZKOWSKADOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Arkadiusz Klucznik. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 31, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2002;

48. ALI BUNSCHDOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Honorata Sych. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 30, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2001;

47. WACŁAW KONDEK – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Honorata Sych. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 29, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2001;

46. ZOFIA I WŁADYSŁAW JAREMOWIE – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Anna Stafiej, sylwetki artystów Henryk Jurkowski. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 28, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2001;

45. ELŻBIETA I TADEUSZ CZAPLIŃSCY – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Małgorzata Siemaszko. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 27, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2001;

44. ZOFIA MIKLIŃSKA – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Andrzej Bocian. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 26, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2001;

43. TEATR DRUGIEGO OBIEGU. MATERIAŁY DO KRONIKI TEATRU STANU WOJENNEGO, 13 XII 1981-15 XI 1989. Oprac. i red. Joanna Krakowska-Narożniak, Marek Waszkiel, OW Errata, Warszawa 2000;

42. BOGUMIŁ PASTERNAK – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Marek Waszkiel. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 25, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 2000;

41. KRZYSZTOF RAU – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Lucyna Kozień. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 24, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1999;

40. LILIANA OCHMAŃSKA – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Elżbieta Siepietowska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 23, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1999;

39. Jolanta Ewa Wiśniewska, W POSZUKIWANIU „ZŁOTEGO KLUCZA”. Seria O teatrze lalek” pod. red. Marka Waszkiela, POLUNIMA, Łódź 1999;

38. WŁODZIMIERZ DOBROMILSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Lucyna Kozień. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 22, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1998;

37. 100 PRZEDSTAWIEŃ TEATRU LALEK. ANTOLOGIA RECENZJI 1945-1996. Red. Marek Waszkiel i Lucyna Kozień. Seria O teatrze lalek” pod. red. Marka Waszkiela, POLUNIMA, Łódź 1998;

36. HENRYK RYL – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Elżbieta Siepietowska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 21, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

35. WHAT UNIMA IS?/QU’EST-CE QUE L’ UNIMA, [Warszawa 1997], [1999 i 2000 także w językach: niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim];

34. TADEUSZ RUDNICKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Agnieszka Kwiatkowska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 20, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

33. ZYGMUNT SMANDZIK – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Honorata Sych. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 19, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

32. MAREK KOTKOWSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Katarzyna Golaszanka. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 18, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

31. WIESŁAW HEJNO – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Małgorzata Strońska-Zaremba. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 17, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

30. WOJCIECH WIECZORKIEWICZ – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Agnieszka Koecher-Hensel. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 16, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

29. TADEUSZ WOJAN – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Aleksandra Para. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 15, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1997;

28. JULIUSZ WOLSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Waldemar R. Dolecki. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 14, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1996;

27. NATALIA GOŁĘBSKA – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Jolanta Ewa Wiśniewska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 13, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1996;

26. LEOKADIA SERAFINOWICZ – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Honorata Sych. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 12, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1996;

25. THE UNIMA INTERNATIONAL DIRECTORY OF SCHOLARLY RESEARCHERS OF PUPPET THEATRE by Marek Waszkiel, Warsaw 1996, pp.46;

24. KRZYSZTOF NIESIOŁOWSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 11, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1996;

23. JAN DORMAN – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Lucyna Kozień. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. M. Waszkiela, t. 10, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1996;

22. WORLD ENCYCLOPEDIA OF PUPPETRY ARTS – PROJECT, Ed. Henryk Jurkowski, Marek Waszkiel, UNIMA, Warsaw 1995, ss. 48;

21. KAZIMIERZ MIKULSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Honorata Sych. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 9, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1995;

20. JAN PLEWAKO – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Aleksandra Para. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 8, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1995;

19. JAN WILKOWSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Marek Waszkiel. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 7, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1995;

18. ADAM KILIAN – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Joanna Rogacka. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 6. POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1995;

17. Słownik scenografów teatru lalek, 1945-1995 / The Puppet Theatre Artists Dictionary, 1945-1995, pod red. Marka Waszkiela, w: BIULETYN TEATR LALEK 1995, nr 1-2 (49-50), special issue, s. 42-48;

16. PROJECT OF THE INTERNATIONAL UNION OF PUPPETRY – WORLD ENCYCLOPEDIA OF PUPPETRY ARTS/PROJET DE L’UNIMA – ENCYCLOPEDIE MONDIALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE. Editors Henryk Jurkowski and Marek Waszkiel, UNIMA, Warsaw 1995, ss. 78;

15. JOANNA PIEKARSKA – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Jolanta Ewa Wiśniewska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 5, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łodź 1994;

14. ANDRZEJ ŁABINIEC – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Lucyna Kozień. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 4, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1994;

13. JERZY ZITZMAN – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Lucyna Kozień. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. M. Waszkiela, t. 3, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1994;

12. MARTA JANIC – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. E. Siepietowska. Seria Lalkarze – materiały do biografii, pod red. Marka Waszkiela, t. 2, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1994;

11. Henryk Jurkowski, SZKICE Z TEORII TEATRU LALEK. Seria O teatrze lalek pod red. Marka Waszkiela, POLUNIMA, Łódź 1993;

10. STANISŁAW OCHMAŃSKI – DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI. Oprac. Elżbieta Siepietowska. Seria Lalkarze – materiały do biografii pod red. Marka Waszkiela, t. 1, POLUNIMA & Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek, Łódź 1993;

9. ŁÓDZKIE SCENY LALKOWE. Pod red. Andrzeja Polakowskiego i Marka Waszkiela, wstęp Marek Waszkiel. Seria O teatrze lalek pod red. Marka Waszkiela, POLUNIMA, Łódź 1992, ss. 318, il. 55;

8. PRESENT TRENDS IN RESEARCH OF THE WORLD PUPPETRY. A collection of papers. Edited by Marek Waszkiel, Institut of Arts, UNIMA-Poland, Warsaw 1992, pp. 116;

7. THE UNIMA INTERNATIONAL DIRECTORY OF SCHOLARLY RESEARCHERS OF PUPPET THEATRE by Marek Waszkiel, Bratislava 1991, wyd. II, poprawione i uzupełnione, ss. 30;

6. Ryszard Wierzbowski, O SZOPCE. Studia i szkice. Wybór i oprac. Marek Waszkiel. Seria O teatrze lalek pod red. Marka Waszkiela, POLUNIMA, Łódź 1990, ss. 152;

5. THE UNIMA INTERNATIONAL DIRECTORY OF SCHOLARS RESEARCHING ON PUPPET THEATRE by M. Waszkiel. The booklet of BIULETYN TEATR LALEK 1989, nr 3, Warsaw 1989, ss. 28;

4. Leon Schiller, 1887-1987, BIULETYN TEATR LALEK 1987, nr 1-2 (17-18);

3. Teatr lalek w literaturze polskiej. Antologia. Opracował Marek Waszkiel, PAMIĘTNIK TEATRALNY 1987, z. 1-2, ss.135-186;

2. Kazimierz Wierzyński, WRAŻENIA TEATRALNE. Recenzje z lat 1932-1939. Wybór i opracowanie Halina i Marek Waszkielowie, PIW, Warszawa 1987;

1. Irena Pikiel, W szopkowym zwierciadle. Ze wspomnień o wileńskich szopkach akademickich 1921-1933. Wybór i opracowanie oraz nota edytorska Marka Waszkiel, PAMIĘTNIK TEATRALNY 1986, z. 2-3;